Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 40

3:e Juli, 2006

Först av allt vill vi uttrycka vår djupaste tacksamhet till dig för att du har deltagit i dessa 40 dagar av bön och fasta för Iran. Vi är överväldigade av så mycket kärlek och stöd i bön som du har visat det iranska folket. Vi tror att dina böner, tillsammans med många tusen andras, har blivit hörda och att Herren kommer att svara. Denna generösa investering av din tid och dina böner kommer att påverka Iran mer än vad som kan beskrivas. TACK!

Även om de 40 dagarna är över, hoppas och förtröstar vi på att Iran kommer att fortsätta ha en speciell plats i ditt hjärta och att du kommer att fortsätta be för nationen. Hemsidan www.prayerforiran.com och de 40 böneämnena kommer att vara tillgänglig tills vidare som en resurs för dig och andra att använda.

Vi ber dig vänligen att e-maila oss om du har ord av uppmuntran du vill sända till den iranska församlingen. Dela också gärna med dig av dina tankar om den här bönekampanjen och vi kommer att vidarebefordra dina kommentarer till iranska kristna. Skriv vänligen ditt förnamn, stad och land i din e-mail. Du kan svara på denna e-mail eller skicka en e-mail till support@prayforiran.org

Slutligen: många har bett om att få sig tillskickade speciella böne-uppdateringar och bönesvar angående Iran, så vi kommer att fortsätta skicka e-mail regelbundet. Om du inte vill fortsätta att få dessa uppdateringar, vänligen meddela oss.

Må nåd och frid komma dig till del i överflödande mått.

Be för Iran


" Ångra er därför och vänd om, så att era synder blir utplånade och tider av vederkvickelse kommer från Herrens ansikte och han sänder Messias som är bestämd för er, nämligen Jesus"

Apg 3:19-20

På denna sista dag vill vi på våra knän ropa ut till den levande Guden om att en kristen väckelse ska svepa över Iran.

Under de senaste 40 dagarna har vi prisat Gud för de många välsignelser som Iran åtnjuter. Men vi har också bett barmhärtighetens Herre att förbarma sig över de lidande i nationen. Det är tydligt att Iran behöver en radikal andlig förvandling, väckelse och upprättelse. Om detta ska kunna hända, behöver nationen en djup överbevisning om synd, snarare än fördömelse, så att folket ödmjukar sig inför den allsmäktige och barmhärtige Guden och omvänder sig. Då kommer tider av vederkvickelse att komma.

O levande, barmhärtige och allsmäktige Gud, som talade och universum blev till, som vill att alla människor ska räddas, och som svarar på de rättfärdigas böner, hör våra böner:

  • Vi ber att evangeliets goda nyheter ska spridas utöver hela landet. Attt varje person ska få en möjlighet att höra och förstå Jesu verk på korset, Hans död och uppståndelse, och de goda nyheterna om att Han skaffat frälsning åt alla.
  • Vi ber att varje iransk kristen ska bli uppfylld med Guds kärlek och passion att proklamera Kristus. Be att varje iransk församling ska bli ett träningscentrum för evangelister. Be att män och kvinnor ska bli sända av Gud att ta de Goda Nyheterna till hela landet.
  • Vi ber också för distributionen av Guds Ord och kristen litteratur till hela landet, för en effektiv användning av internet och radio- och satellit-TV-sändningar dygnet runt, så att hela Iran och iranier utöver världen får höra Hans röst.
  • Vi ber att Gud den Helige Ande, som aldrig förr, ska komma med djup överbevisning till nationens hjärtan. Be att hela nationen, ung och gammal, män och kvinnor i Irans städer och på landsbygden och de i förskingringen, ska falla på knä, individuellt eller som hushåll och grupper, och ropa till Gud och omvända sig. Vi ber att en nationell andlig väckelse ska svepa över landet som en lavin.
  • Vi ber att Du, o Gud, ska förlåta Iran och utplåna alla synder. Vi ber att Du ska ge landet ett nytt hjärta till att söka efter Dig och bli ett rättfärdighetens och kärlekens redskap och till att göra Din vilja.
  • Vi ber att Du ska utljuta din Ande över Iran och smörja nationen och att Iran ska bli ett stort missionärs-sändande land och ta evangeliet till hela muslimvärlden och därutöver.

Tack för att du ber för Iran.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login