Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 28

21:a Juni, 2006

Många samariter från den staden kom till tro på honom genom kvinnans ord, då hon vittnade’

Joh. 4:39

Ett av de sätt på vilka Jesus har uppenbarat sig själv för iranier har varit gernom förunderliga övernaturliga möten. Och när de väl har upplevt Kristus, kan många iranier inte göra annat än att dela med sig av sin nyfunna tro till andra.

Iranier får då de växer upp lära sig att Jesus var en man full av kärlek och att han gjorde under. En del berömda persiska dikter talar om övernaturliga ting som Kristus gjorde och många iranier har ropat ut till honom i sin desperation. ’Min son var mycket svårt skadad’ säger en kvinna, ’jag hade bett mina rituella böner i 35 år men hade inte fått några bönesvar så jag beslutade mig för att be till Jesus och se om han kunde hela min son. Dagen efter var min son helt frisk.’

På liknande sätt har många iranier vittnat om hur Jesus uppenbarade sig för dem i en dröm eller vision då de själva eller en familjemedlem var sjuk, och hur han helade dem. Andra berättar om hur de upplevde ett under efter att de övertygades att be till Kristus genom att läsa Nya Testamentet eller då de såg Jesusfilmen eller pratade med en kristen vän.

Jag har en femårig dotter som inte kan prata. Kan Jesus hela henne?’ frågade en man sin kristna chef under en resa i arbetet. ’Genom tron är allting möjligt’ svarade den kristne och han bad för den lilla flickan i Jesu namn. När mannen kom tillbaka hem nästa dag såg han sin fru och dotter komma emot honom och han var förundrad när flickan kallade honom ’pappa’ för första gången. Upprymd frågade han sin fru vid vilken tidpunkt flickan hade börjat tala. Frun sa att det var kl. 5 på eftermiddagen dagen innan – exakt vid den tid som den kristne hade bett för henne.

Låt oss be att fler iranier ska få övernaturliga möten med Kristus och att andra ska komma till tro p.g.a deras vittnesbörd.

  • Be att Herren ska visa sin barmhärtighet i ännu större mått mot de sjuka och dem som lider av smärta och depression i Iran. Be om många fler övernaturliga möten med Herren. Be att många ska komma till tro och omvändelse då de som har blivit helade vittnar.
  • Be att Herren ska väcka upp tro i sina kristna tjänares hjärtan till att be om helande för de sjuka. Be att Gud’s tjänare som går och besöker sjuka på sjukhusen ska bli beklädda med kraft för under och helanden.
  • Be att Herren ska ge medlidande, vishet och styrka till läkare, sjuksköterskor och all sjukhuspersonal, för de sjukas helande. Be att de ska få lära känna Jesus som den store läkaren.

Tack för att du ber. Må Herren möta dina egna behov av hälsa.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login