Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
April 8, 2009

Två iranska kristna kvinnor i ökändaEvin-fängelset.

 

Den 5:e mars 2009 arresterades tvåiranska kristna kvinnor, Marzie AmirizadehEsmaeilabad (30 år) och Maryam Rustampoor (27 år) av Iranska säkerhetsstyrkor.Deras enda brott är att de är överlåtnakristna som följer Jesu undervisning. P.g.a regeringens fientlighet motpraktiserande kristna är de orättvist betecknade  "regimfientliga aktivister" .

 

Lägenheten de delar genomsöktes ochderas personliga ägodelar beslagtogs. Säkerhetsstyrkorna satte handbojor på democh tog dem först till Polisstation 137 i Gysha i västra Teheran för förhör. Deblev senare tagna till häktet i Vozara. Därefter togs de till 2ndra avdelningenav Revolutionsdomstolens nationella säkerhetssektor. Därefter ägde flerasessioner av förhör rum. Slutligen, den 18:e mars, efter att ha inställt sig iRevolutionsdomstolen, skickades de till det ökända Evin-fängelset där de hållsutan åtal. 

 

Man har sagt till dem att de kan bli frigivna mot enborgen på 400000 amerikanska dollar. Denna överdrivna borgensumma är orealistisk och är ämnad att skrämma samt attgöra deras frigivning omöjlig. Man har vid flera tillfällen följaktligen sagttill deras familjer att det inte finns någon domare tillgänglig att diskuterafallet med. 

 

De båda kvinnorna tillåts endast enminuts telefonsamtal per dag med sina familjer. Båda är sjuka och i omedelbartbehov av medicinsk hjälp. Under deras senaste telefonsamtal den 28:e mars saMarzieh att hon har en infektion och hög feber. Hon sa: "Jag håller på att dö".

 

Regeringens försök att injaga fruktani de kristna har märkbart ökat. Det var 50 kända fall av arresteringar ochfängslanden förra året, och några fall av tortyr.

 

Iranska kristna ledare världen runtkräver omedelbar och ovillkorlig frigivning av Marzieh och Maryam.

 

Vi ber regeringar utöver världen attutöva påtryckningar på Iranför att de ska garantera religionsfrihet.

 

Kristna världen runt uppsänder böner för deras frigivning och vi uppmanar till fortsattförbön.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login