Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 33

26:e Juni, 2006

"Jag är 22 år gammal, jag tittar alltid på era TV-program. Förtvivlat ber jag er om att visa mig hur man ansluter sig till den kristna tron och hur jag kan tillbringa resten av mitt liv i frid och helighet, där det inte finns några tvivel."

På senare år har kristen satellit-TV framkommit som kanske det mest effektiva sättet att nå stora antal iranier med evangeliet. Parabolantenner är mycket populära i Iran. Trots det faktum att regeringen har förbjudit paraboler, uppskattar man att det finns 30 miljoner potentiella tittare.

För att nå denna väldiga publik, har ett flertal tjänster arbetat för att produera och sända persiska kristna TV-program under de sista åren. När det nu finns TV-sändningar dygnet runt över Iran, får många iranier höra om den kristna tron i hemmets avskildhet och som ett resultat tar tusentals beslutet att följa Kristus. Varje månad tas hundratals telefonsamtal och e-postmeddelanden emot från människor som har frågor eller ber om Biblar och annat kristet materiel. Många skriver bara för att uttrycka sin glädje och hur de funnit Herren, som en ung kvinna som skrev:

"Min syster och jag blev intresserade av kristendomen genom att titta på era program. Som ett resultat började vi undersöka vad Jesus påstår. Jag har goda nyheter...min syster och jag har kommit till tro på Jesus. Vi älskar att tillbe honom."

För många troende utgör kristna TV-program deras huvudsakliga källa till undervisning och uppmuntran i deras vandring med Kristus, och husförsamlingar samlas ofta runt TV:n. Sändningarna innehåller predikan, Bibleundervisning och evangelistiska program, diskussionspaneler, ledarskapsträning, kristen tillbedjan och musikvideos, program för ungdomar och barn, liksom program som dubbats från andra språk till persiska. Men det finns fortfarande ett stort behov av fler program som kommer att tala till människors hjärtan och som kommer att hjälpa dem att bli grundade i Kristus.

Så låt oss idag be att Gud ska använda satellit-TV i ökande grad för att nå Iran med Kristi budskap:

  • Be för alla dem som redan är involverade i TV-verksamhet för Iran. Be att den Helige Ande ska sätta dem i stånd att skriva, producera, regissera och redigera program. Be att de ska ledas att ta upp de ämnen och frågor som kommer att beröra människor i Iran. Be att Herrena ska resa upp fler mogna och smorda arbetare som kan utarbeta nya program och föreställningar.
  • Be för familjer och husförsamlingar som regelbundet samlas för attt tillbe och lära sig mer genom de kristna TV-programmen. Be att de ska bli styrkta och att de ska bli grundade i Guds ord och leda andra till en frälsande kunskap om Kristus. Be också för isolerade troende vars enda församlings-familj är på TV. Be att de snart ska kunna ha gemenskap med andra troende där de bor.
  • Be för dem som bor på landsbygden och i avlägsna byar i Iran, som har tillgång till parabolantenner. Be att de ska upptäcka kristna program och bli dragna till Kristi kärlek. Be att evangeliet ska bli predikat i hem i onådda städer och byar genom TV-program. Be att alla försök att blockera kristna program inte ska fungera.

Tack för att du ber.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login