Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 35

28:e Juni, 2006

’Herre, hör! Herre, förlåt! Herre, lyssna och grip in!’ Daniel 9:19

Genom hela Bibeln ser man tydligt att det måste till omvändelse för att Gud ska kunna välsigna en nation. I Daniels bok ser vi att även om han själv var en gudfruktig man, identifierade sig Daniel med sitt syndfulla folk, och han bekände sitt folks synder (Daniel 9:20). Sedan ber han att Gud ska komma ihåg sitt löfte och upprätta sin nation. Så med detta i åtanke, vill vi som är kristna iranier idag ödmjuka oss och bekänna vårt folks synder och be Herren förlåta Iran.

Gud har placerat ett överflöd av naturtillgångar i Iran – tillräckligt för att landet ska kunna vara en enorm välsignelse för regionen och för världen. Men detta är inte fallet. Våra hjärtan sörjer när vi tänker på det faktum att vårt lands politik under mer än 25 år har varit att proklamera död och förbannelser över vissa andra nationer. T.o.m. barnen i våra skolor har fått lära sig att taktfast ropa ut förbannelser över dessa länder.

Som ett resultat lider vårt eget folk och försmäktar under synd, drogmissbruk, depression, fattigdom, prostitution, och ekonomiska umbäranden. Det finns moraliskt misslyckande, korruption och berägeri. Tvärtemot den vänliga och gästfria iranska kulturen har dessutom religiösa minoriteter och andra grupper inklusive zoroastrer, baha’ier, kristna och sunni muslimer utsatts för grymheter. Man har speciellt närt hatet mot judar.

Därför vill vi idag bekänna vår nations synd för Gud och vädja till Honom att Han förlåter Iran. Vi vill be att Han i sin stora barmhärtighet ska förändra situationen och göra så att Iran blir en välsignelse för andra. Vi välsignar andra nationer och ber för fred över Jerusalem och för fred i Iran.

Förena dig med oss i bön:

  • Be att Gud ska komma med överbevisning om synd och omvändelse i hela Iran när iranska kristna bekänner sin nations synder.
  • Be att Gud, i sin stora nåd och kärlek ska förlåta och hela Iran och göra nationen till en välsignelse för andra nationer.
  • Be att Guds rike ska etableras i Iran – Hans rättfärdighet, frid och glädje i den Herlige Ande.

Tack igen för att du stöder iranska kristna i bön idag.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login