Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 36

29:e Juni, 2006

’Och Guds ord hade framgång och antalet lärjungar i Jerusalem ökade kraftigt. Även en stor skara präster blev lydiga mot tron’. Apg 6:7

Cirka 200 000 mullor (muslimska präster) arbetar i över 50 000 moskéer och [islamiska] teologiska högskolor i Iran. De leder fredagsbönen; predikar; officierar bröllop och begravningar; och de är mycket aktiva i många islamiska skolor och välgörenhetsorganisationer. Allt detta innebär att de har ett enormt inflytande i de stora städerna och speciellt i småstäderna och i byarna.

Eftersom många regeringsbefattningar i Iran innehas av mullor, är en del av dessa män motiverade av politisk makt. Men vi måste komma ihåg att tusentals mullor är män som aldrig har hört evangeliet och uppriktigt tror på den religion de vuxit upp med. Många har en längtan att behaga Gud, och som deras religion lär, strävar de efter att försäkra sig om att deras goda gärningar väger mer än deras onda.

Många av dessa mullor kan komma att bli ’lydiga mot tron’. Liksom religiösa människor på Paulus tid är de ivriga i sin ’gudstro, men de saknar den rätta insikten’ (Rom 10:2). Så idag vill vi be för dem med ‘ständig vånda’ (Rom 9:2) i våra hjärtan att de ska förstå ’vad rättfärdighet från Gud vill säga’ och sluta att söka hävda sin egen.

Låt oss gå in i bön, fullt förvissade om att vår Gud kan göra långt mer än vi kan be eller föreställa oss. Låt oss också komma ihåg att vi ber för vanliga män med fruar och barn, med familjeproblem, med ekonomiska utmaningar, med stress i arbetet. De är människor som möter dödens oundviklighet utan visshet om syndernas förlåtelse.

När du ber med en kärleksfull ande blir du en del av vad som troligen är det största antalet människor någonsin som bett för mullor i Iran. Så låt oss förvänta oss under och förvandling i iranska mullors liv och i de massornas liv som de har inflytande på.

Herre – gemensamt ber vi:

· att Irans mullor ska få höra de goda nyheterna. Vi ber att de ska finna Guds Ord i tryck, och få kunskap om evangeliet via internet samt kristna TV- eller radioprogram. Vi ber att de ska möta kristna och bli påverkade av deras liv och vittnesbörd. Vi ber att den Helige Ande ska tala till dem i drömmar och visioner.

· Vi ber att ett stort antal mullor och deras hushåll ska bli lydiga mot tron. Vi ber att den Helige Ande ska överbevisa dem om synd, övertyga dem om att Jesus är Guds son och ge dem nåden att omvända sig och bekänna honom som Herre och frälsare. Vi ber att de ska finna glädje och frid i dig och att deras behov ska bli mötta.

· Vi ber för de 23 000 unga män och kvinnor som studerar islamisk teologi vid islamiska högskolor i Iran. Vi ber att de, då de studerar, ska upptäcka den frihet som kommer av att känna sanningen i Kristus.

Tack för att du ber.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login