Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 25

18:e Juni, 2006

’Väx till i nåd och kunskap om vår herre och frälsare Jesus Kristus’. 2 Pet. 3:18

Tusentals iranier som nyligen har kommit till tro på Kristus behöver våra böner idag. De behöver växa så att de överallt kan sprida kristuskunskapens doft (2 Kor. 2:14).

Utmaningen att lärljungaträna nya iranska troende är ofta större än utmaningen att vinna dem för Kristus. Mycket tid behöver ges till att hjälpa dem att bli grundade I Guds Ord, eftersom de inte har någon tidigare erfarenhet av Bibeln eller av kristet sätt att leva. Hur de undervisas i början av deras vandring med Kristus formar dem för framtiden.

Problemet är att det inte finns tillräckligt tränade arbetare som effektivt kan undervisa och vara förebilder i kristet levnadssätt. Den iranska församlingen har kompetenta och trofasta ledare, men det finns helt enkelt inte tillräckligt många för att kunna klara av den snabba församlingstillväxten.

Församlingen har officiellt inte tillstånd att driva Bibelskolor i Iran, även om de gör sitt bästa för att tillgodose ett mått av träning. Tidigare hölls traditionsenligt många en-veckas träning och lärljungaskapskonferenser, men också dem har regeringen satt stopp för på senare år.

En annan utmaning ä att många troende är isolerade och har väldigt liten möjlighet att kunna ha gemenskap med andra. För många är deras enda kristna gemenskap en handfull andra nya troende som bara vet lite mer än de själva. Det finns en del nya troende som inte har någon regelbunden kontakt med andra kristna.

Låt oss be att människor inte bara ska få höra evangeliet, utan att de också får möjlighet att växa som trogna Kristi efterföljare.

  • Be att Han i sin härlighets rikedom skall ge kraft och styrka åt nya iranska troendes inre människa genom sin Ande, och att Kristus genom tron skall bo i deras hjärtan. Och be att de skall bli rotade och grundade i kärleken så att de tillsammans med alla de heliga kan förstå bredden och längden och höjden och djupet och lära känna Kristi kärlek, som går långt utöver vad någon kan förstå, och att de blir helt uppfyllda av all Guds fullhet. Ef 3:16-19
  • Be i enlighet med 2 Tim 2:2 att fler nya troende ska bli undervisade i Guds Ord och att de i sin tur ska anförtro det till män och kvinnor som kan undervisa andra.
  • Be föra alla satsningar som görs för att lärljungaträna och tillgodose undervisning via satellit-TV, radio och internet. Be också för iranska troende runt om i världen som lärljungatränar vänner och familjemedlemmar hemma i Iran via e-mail och telefonsamtal.
  • Be för dem som troget lärljungatränar troende i Iran. Be att de ska bli uppmuntrade och att de ska känna Herrens kraft, närvaro och beskydd.

Tack för att du ber.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login