Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 29

22:a Juni, 2006

Jesus sade till henne: "Varför gråter du, kvinna? Vem letar du efter?" ’ Joh 20:15

Något av det mest anmärkningsvärda med Jesus är den kärlek och respekt han visade kvinnor. Efter hans uppståndelse visade han sig först för Maria Magdalena och kallade henne vid namn, och idag så vill vi be att kvinnor i Iran också ska få veta hur mycket Kristus älskar dem och hedrar dem.

Gud har välsignat kvinnorna i Iran med många gåvor och talanger. En hög procent av iranska kvinnor är läs- och skrivkunniga och över hälften av alla högskolestudenter är kvinnor, vilket visar att iranska kvinnor eftertraktar utbildning och personlig utveckling. Iranska kvinnor är också ofta prisade för sin gästfrihet och djupa överlåtelse till familjen. Men även om många unga kvinnor växer upp med en stark livslust är fallet ofta det att passionen släcks ut när de ställs inför den krassa verklighet som det är att leva som kvinna under iransk lagstiftning och praxis.

I familjelagstiftningen har kvinnor inte samma rättigheter som männen när det gäller äktenskap, skilsmässa, vårdnad om barnen och arvsrätt. I arbetslagsstiftningen är kvinnor utestängda från vissa yrken, och när det gäller brottmål åtnjuter kvinnor inte samma rättsskydd som män. En mans vittnesmål är värt dubbelt så mycket som en kvinnas, och kvinnor är bara berättigade till hälften av de ersättningsbelopp som männen får.

På det sociala området är kvinnor inte tillåtna att delta i viss underhållning och sportaktiviteter. Nyligen uppstod ett våldsamt uppträde p.g.a. att den högste ledaren bestämde att det inte är islamiskt för kvinnor att gå på fotbollsmatcher. Detta inkluderar alla icke-muslimska kvinnor också. Dessutom blev det efter revolutionen obligatoriskt för alla kvinnor att bära slöja från nio års ålder.

Som ett resultat av allt detta har många iranska kvinnor blivit aktivister i kampen för lika rättigheter. Den mest berömda är den framstående iranska juristen Shirin Ebadi, som fick Nobels fredspris 2003 för sin kamp att realisera de mänskliga rättigheterna för iranska kvinnor och barn.

Låt oss be att kvinnor i Iran ska få uppleva den sanna frihet som bara Kristus kan ge.

  • Be att diskriminering mot iranska kvinnor skall besegras. Be också för dem som misshandlas inom familjen och dem som lider p.g.a. sina mäns och fäders drogmissbruk. Som ett resultat av dessa problem har depression, rymningar hemifrån, prostitution och självmord ökat dramatiskt bland kvinnor.
  • Be för kvinnliga kristna arbetare som verkar bland kvinnor, att de ska få vishet att presentera Jesus Kristus för kvinnor i alla delar av samhället. Be att kvinnorna i Iran ska komma att inse sitt sanna värde, hur Gud ser dem, och att de ska kunna leva i enlighet därmed. Be att de äldre kvinnorna och mödrar ska bli goda föredömen för yngre kvinnor och för sina egna barn.
  • Be att kvinnor som utmärker sig på sitt område, vare sig det är inom sitt yrke, i hemmet eller i samhället, ska bli erkända, hedrade och uppskattade. Be att deras många gåvor och talanger ska bli använda till att ge kärlek, glädje, frid och harmoni i deras egna hem och även i samhället.

Vi är så tacksamma för era böner.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login