Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 16

 

9:e Juni, 2006

När du läser det här, undervisas 18 miljoner barn av en miljon lärare i 113 000 flick- och pojk-grundskolor utöver Iran [man har inte blandade klasser med både flickor och pojkar].

Skolorna tenderar att vara strikta och i undervisningen använder man sig till stor del av utantillinlärning och repetition, men den har gett en mycket hög läs- och skrvikunnighetsnivå (77%). Men med så många elever, är systemet under mycket stor press. Lärare är dåligt betalda och de flesta har ytterligare ett arbete vid sidan om för att få det att gå ihop. Detta lämnar dem med lite energi kvar till att inspirera eleverna. Även om man inte ger fysisk bestraffning, lägger man stor tonvikt på disciplin och en del elever klagar över att deras skolor är som fängelser.

Undervisning i islam är obligatoriskt för alla genom hela skolgången, och många barn protesterar mot att det är så mycket undervisning i religionen att vanliga ämnen blir lidande. Det är obligatoriskt för alla elever att närvara vid ’Namaz’ (den islamiska bönen) vid lunchtid, annars riskerar man sämre betyg. Detta gör att kristna barn från muslimsk bakgrund är under stor press.

Elever från etniskt kristna minoriteter, som armenier och assyrier, lever också under en press som barn inte borde behöva få möta. En del lärare varnar muslimska elever att kristna är ’najes’, vilket betyder ’orena’, och instruerar dem att tvätta händerna om de har vidrört en kristen. Trots detta har kristna barn varit vittnen i sina skolor och en del iranska troende daterar början till sitt intresse för Kristus till en skolkamrat.

Stora verk av Gud har geonom historien börjat i skolor. Så kan vi idag lyfta upp dessa 113000 skolor till Herren?

  • Be för alla rektorer som har så stort ansvar. Be speciellt att de ska ha ett milt hjärta för de få barn som är kristna. Be för lärarna – att Herren ska ge dem tålamod och fantasi. Be att deras moral ska höjas och att de ska undervisa med entusiasm.
  • Be för de barn som är trötta på religionsundervisningen. Be att de inte ska harmas över Gud, utan snarare bli törstiga efter att finna honom.
  • Be att kristna barn ska erfara Kristi närvaro i sina skolor. Be att de ska bli frimodiga vittnen och att deras respons till en omild behandling ska tala om Guds nåd och kärlek och att evangeliet ska spridas genom dessa skolor.
  • I kriget mot Irak rekryterade regeringen skolbarn till att strida, med löften om paradiset som belöning. Be emot all sådan exploatering av unga.

Vi hyser djup uppskattning för era böner.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login