Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 38

1:a Juli, 2006

"...och med ditt blod har du friköpt åt Gud människor av alla stammar och språk
och länder och folk
." Uppenbarelseboken 5:9

Iran är en vacker vävnad av olika etniska grupper och språkgrupper som har bott tillsammans i harmoni och ömsesidig respekt i århundraden och de har delat en gemensam patriotism för landet. Förutom perser finns det 50 eller fler etniska grupper i Iran, vilka tillsammans utgör ungefär hälften av landets befolkning. Dessa inkluderar azerer, gilaker, mazandaraner, lorer, bakhtiarer, balucher, turkmener, kurder, qashghaier, judar, armenier, assyrier, araber och parser (zoroastrer).

Biblisk historia gör oss medvetna om att perser, meder (troligen dagens kurder) och elamiter bodde i den region vi idag känner som Iran. Genom århundradena har dessa tidiga invånare delats upp i olika mindre etniska grupperingar. Inslag av andra folk som t.ex judar, araber, turkiska folk och armenier har med tiden också införlivats och på senare år har Iran välkomnat ett stort antal afghaner och irakiska kurder som har sökt tillflykt där från konflikter i sina hemländer.

Persiska är det nationella språket som älskas och talas av nästan alla, men de flesta etniska grupperna har bevarat sina egna modersmål som talspråk och som deras hjärtespråk och hemspråk. Detta innebär att evangeliets budskap och grundläggande kristen undervisning kan ha större effekt om meddelad på modersmålet, även om det faller sig naturligt att deltagande i den större gemenskapen av troende och fortsatt andlig tillväxt kommer att vara på persiska.

I sitt förbund med Abraham lovade Gud att välsigna alla folk på jorden. I förvekligandet av detta löfte har många folk från olika etniska grupper lagts till församlingen på senare år. Men det finns fortfarande ett antal grupper som, efter vad man känner till, inte har några kristna.

Så idag vill vi be att evangeliet ska nå varje etnisk grupp i Iran. Förena dig med oss i bön och lovprisning:

  • Prisa Gud för den harmoni som existerar mellan de olika folken i Iran, och be att den får bevaras både på det politiska området och i församlingen.
  • Be om vishet för kristna ledare, evangelister och radio- och TV-presentatörer så att de kan urskilja hur de på bästa sätt ska kunna betjäna Irans olika regioner och folkgrupper. Be att de ska inse vid vilka tillfällen det är lämpligt att använda hjärtespråken vid sidan av användandet av persiska.
  • Be för dem som är involverade i produktionen av Bibeldelar i ljudformat och visuellt (som t.ex Jesusfilmen) samt annat materiel på Irans olika språk. Be speciellt för produktionen av Guds Ord på azari, vilket talas av över 20 miljoner människor i Iran.

Tack så mycket för dina böner.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login