Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 2

26 maj, 2006

Idag vill vi fokusera våra böner på församlingen i Iran.

Församlingen i Iran är liten, men den växer snabbt. Det är svårt att säga hur mänga Iranier som är kristna, för större delen av församlingen är underjordisk. Men vi vet att fler iranier har blivit kristna sedan revolutionen 1979 än under de 1300 åren dessförinnan, d.v.s. sedan islam kom till Iran.

Församlingen har mött mycket förföljelse sedan 1979. Församlingen har växt trots mycket motstånd, motstånd som ett resultat av den islamiska regeringens fientliga inställning till evangelisk kristendom. Protestantiska kristna har beständigt blivit hotade. Många har fängslats, och åtminstone åtta församlingsledare har blivit martyrer för sin tro. Under de senaste två åren har hotelserna och restriktionerna för troende ökat.

Med detta i minnet vill vi förena oss och be för den förföljda församlingen i Iran.

  • Be att alla kristna ska leva medvetna om att Gud inte har gett oss en fruktans ande, utan kraftens, kärlekens och självbesinningens. Be att de ska få mod att förkunna evangeliets budskap också då de möter motstånd.
  • Be för ledarna för församlingen "över jorden", vilka ständigt är bevakade och ofta förhörda om sina aktiviteter. Be att Herren ger dem vishet när de talar till myndigheterna. Kom också ihåg ledarna för det växande antalet underjordiska husförsamlingar. Be att de får urskiljning att skydda sina underjordiska församlingar och att de ska kunna samlas utan att låta sig skrämmas.
  • Be att nya troende utöver hela landet som är en måltavla för trakasserier, ska bli beskyddade och övervinna sin fruktan. Be att de ska få erfara Guds frid och att glädjen i Herren ska bli deras starkhet.
  • Be för ledare som är i fängelse för sin tro och också för deras familjer. Kom ihåg Hamid Pourmand, som har varit fängslad sedan september 2004. Be för hans fru och två barn. Be också för Ali Kaboli, 51, som sattes i arrest 2 maj 2006. Med undantag av ett kort telefonsamtal har han förvägrats kontakt med några besökare. Be att Herren ska vara med Alis fru och vuxna barn.

Tack igen för att du ber.

Fotnot: Sången som spelas till bildspelet idag sjungs av biskop Haik Hovsepian-Mehr som blev martyr 1994. Här följer en översättning av texten:

Oh Herre, vi sjunger och lovar dig för din församling;

Som är ditt utvalda folk och kungar och präster.

Refr:

Jesus vår frälsare och Herre,

Den allsmäktige, Guds Son

Din församling tar emot din kraft i tider av svårigheter och förföljelse;

Din barmhärtighet flödar över över församlingen genom den Helige Andes tröst.

VI vet att din närvaro är med oss hela tiden överallt;

Du har lovat att bevara oss trygga från fiendens attacker.

Du är församlingens huvud, Du är vårt hopp

under våra livs svåra och farliga tider

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login