Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 22

15:e Juni, 2006

’Nej, vad gott är har han kungjort för dig, o människa. Ty vad annat begär HERREN av dig, än att du gör vad rätt är och vinnlägger dig om kärlek och vandrar i ödmjukhet inför din Gud?’ Mika 6:8

Idag ska vi be att rättvisa och nåd ska få råda i Iran.

Iran har mångfaldiga säkerhetsorganisationer och rättsliga institutioner. Den ordinarie polisen och civil-domstolen är i allmänhet erkända för att göra ett bra jobb och vi bör ge dem mycket heder. Användningen av tortyr är emot reglerna fast det existerar rapporter om dess förekomst, t.o.m i den inhemska pressen. Gatorna är relativt säkra och polisen arbetar hårt med att bekämpa brottslighet. Turister och besökare i Iran rapporterar ofta att de känt sig säkrare i Iran än i vissa väst-länder.

De fungerande säkerhetsorganisationerna, av vilka den största är revolutionsgardet, försöker upprätthålla islamiska principer och tar itu med ’fiender’ till staten. Dessa ’kriminella’ tar de inte till civila domstolar utan till de islamiska revolutionsdomstolarna.

Vem som helst i Iran kan ställas inför rätta i revolutionsdomstolarna, och detta är en av de saker som mest skrämmer iranska medborgare. De anklagade är inte garanterade advokat och har inga regler för rättegångsordningen. Dessutom har det ofta rapporterats att tortyr har använts för att framkalla osanna bekännelser. Internationella grupper soom t.ex. Amnesty International har beständigt fördömt dessa rättegångar för att falla långt under det som är internationell standard. Det är dessa domstolar som har anklagat kristna från muslimsk bakgrund för avfall [från islam] (apostasi).

Förutom fängelsestraff, kan alla domstolarna ålägga böter, amputationer, piskning, och dödsstraff som straff. År 2002 tillkännagav domstolsväsendets överhuvud ett tillfälligt förbud mot stening.

På senare år, har antalet personer i fängelse i Iran stigit till över 160 000 fångar. Förhållandena i fängelserna är mycket elementära och Iran har tilldragit sig uppmärksamhet för att man avrättar politiska fångar och kritik för att man avrättat personer fällda för brott när de var under 18 år.

Förena dig med förebedjare jorden runt och be att rättfärdigheten ska välla fram som en outsinlig ström i Iran. Amos 5.24

  • Be för alla domare och advokater som arbetar i de traditionella civila domstolarna. Be att de ska få ta emot en speciell uppenbaralse om den sanna vishet som Ordspråksboken talar om och att de ska göra vad som är rättfärdigt, rätt och redbart. (Ords. 1:2,3)
  • Be att det civila domstolsväsendet och den ordinarie polisen ska anses tillräckliga för att skipa rätt i Iran. Be att revolutionsdomstolarna ska avvecklas.
  • Be om att lagen mot avfall (apostasi) ska avskaffas. Be att det ska bli religionsfrihet och att det inte ska finnas några samvetsfångar*.
  • Be för alla fångar, speciellt de som går dödsstraff till mötes, att den Helige Ande på ett mirakulöst sätt ska visa dem Kristi kors.

Tack så jättemycket för att du ber.

* Samvetsfånge (engelska: Prisoner of conscience (POC)) är ett begrepp som används av människorättsorganisationen Amnesty International för att beteckna personer som fängslats på grund av deras ras, hudfärg, religion, språk, etnicitet, sexuell läggning eller tro, med villkoret att de har inte använt eller förespråkat våld.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login