Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 20

 

13:e Juni, 2006

Som ett resultat av att så många iranier bor utanför Iran, har många tusen kommit till Kristus och det har bildats iranska kristna gemenskaper i många europeiska och nordamerikanska länder, och även på andra håll.

Vissa länder har varit speciellt strategiska när det gäller att nå ut till iranier, och i nästan 20 år har det gjorts ett mycket fruktbart arbete där genom iranska gemenskaper.

Men det är inte alla troende i förskingringen som har tillgång till en lokal iransk gemenskap och p.g.a. bristande språkkunskaper har de det ibland kämpigt med tron. Tillgång till litteratur och andra resurser kan emellertid vara en hjälp, speciellt satellit-TV-sändningar. I många länder hålls det då och då konferenser [på persiska] vilka har visat sig vara en ovärderlig hjälp till att gynna kristen tillväxt.

Med detta i åtanke, låt oss idag be att Gud ska stärka och utbreda den iranska församlingen i förskingringen:

  • Be att det ökande antalet troende i diasporan ska få den själavård och lärljungaträning de behöver. Be för distributionen av litteratur och andra resurser som hjälper kristna att växa, inklusive korrespondenskurser och kristna tidsskrifter. Be för isolerade troende som inte har tillgång till en iransk gemenskap.
  • Be för de många iranska gemenskaperna som finns utspridda i många länder. Be för deras tillväxt och utveckling. Prisa Herren för ett växande antal iranska arbetare som nu är involverade i församlingstjänst i diasporan. Be för dessa pastorer och ledare och be om enhet inom varje gemenskap och också om enhet mellan de olika gemenskaperna i varje land. Be för de olika konferenser som kommer att hållas i sommar.
  • Be också för det växande antal iranska arbetare som är involverade i andra kristna tjänster i diasporan. En del jobbar med översättningsarbete, inklusive Bibleöversättning till persiska och till minoritetsspråk, med produktion av litteratur, och med att producera program för radio- och satellit-TV-sändningar.
  • Be för träningen av nya ledare. Det existerar Bibelskolor på persiska på ett fåtal platser och på andra ställen har man träningsprogram på distans. Be för dem som är involverade i att undervisa och träna. Och när församlingen växer, låt oss då be att fler iranska kristna ska resas upp för att åka tillbaka och tjäna Herren i Iran.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login