Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 37

30:e Juni, 2006

’Jesus vandrade omkring i alla städerna och byarna, och han undervisade i synagogorna, förkunnade budskapet om riket och botade alla slags sjukdomar och krämpor’. Matt 9:35

Trots den massiva urbaniseringen bor fortfarande 38% av Irans befolkning på 70 miljoner i landets 68 000 byar. En del består bara av några få hus, medan andra är ganska stora med upp till 5000 invånare.

För turister kan dessa byar te sig nästan idylliska. Man ser herden som strosar över kullarna med sina får; äldre män som sitter längs gatorna och tillverkar skor eller ett hantverk; en liten grupp skolbarn iklädda enkla uniformer, på väg hem.

Men bakom denna till synes fridfulla idyll finns smärtsamma problem. Det finns en utbredd fattigdom, hög arbetslöshet, och väldigt lite av ordentlig hälso- och sjukvård. På 1960-talet gav shahen mycket mark till byarna, men detta ledde till småskaligt jordbruk som bara täckte jordbrukarens egna behov, eftersom ekonomin inte var tillräcklig för odling i stor skala. Sedan, på 1970- och 1980-talen, började en högkonjunktur för tillverkningsindustrin och byggnadsbranschen i städerna och en massutflyttning från landsbygden började, då ungdomar flyttade för att hitta arbete. Även om både ayatolla Khomeini och, nu, president Ahmadinejad har lovat att injicera in ekonomiskt liv i dessa byar, är det väldigt lite som har hänt.

Så även om många människor fortfarande bor på landsbygden, är det vanligtvis de som är äldre som är kvar där och de får ofta ta hand om sig själva. Om det finns ungdomar, är de flesta arbetslösa och många har vänt sig till opium eller heroin för att fly bort från livets enformighet, för det finns inte mycket att roa sig med.

Irans byar är fulla av sårbara människor - precis den sorten som Jesus betjänade då Han gick från by till by. De är de mest onådda människorna i världen. Tusentals av dem kommer aldrig att bli uppkopplade till internet eller ha en parabolantenn – de kommer bara att få höra evangeliet om någon kommer till dem och berättar. Så låt oss idag med hög röst be för Irans byar:

  • Be att Herren ska resa upp arbetare som vill följa i Mästarens fotspår och gå och predika evangeliet i byarna. Be att de ska kunna komma med praktisk hjälp till dem som lider.
  • Be för de unga som har lämnat byarna för att arbeta i städerna. Be att de ska få höra evangeliet i staden och åka tillbaka för att predika.
  • Be att ljuset från evangeliet ska skingra den djupt rotade vidskepelse som finns på landsbygden, vilken håller människor i mörker och kontrollerar många liv. Be att fruktan och oro ska bytas ut mot den befriande glädjen i Herren.
  • Be speciellt för byarnas ledare och mullor, vilka har stort inflytande. Be att de ska se ljuset från Kristi härlighet och att hela byar ska vända sig till Honom.

Än en gång: vi är så tacksamma för era böner.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login