Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 15

 8:e Juni, 2006

Men inte bara för dem ber jag, utan också för alla dem som genom deras ord tror på mig. Jag ber att de alla skall bli ett och att liksom du, fader, är i mig och jag i dig, också de skall vara i oss. Då skall världen tro på att du har sänt mig. Den härlighet som du har gett mig har jag gett dem för att de skall bli ett och för att liksom vi är ett, jag i dem och du i mig, de skall fullkomnas och bli ett.’ Joh 17:20-23a

Världens vackraste och berömdaste mattor knyts i Iran. Bokstavligen hundratusentals små ylle- eller silkestrådar knyts omsorgsfullt samman till att bilda ett vackert, enhetligt och livfullt mönster som är angenämt och en fröjd för ögat. Mattan är inte bara till nytta och användbar, den ger också värme till hemmet.

Idag ska vi be om enhet i den växande iranska församlingen, precis som Jesus bad i Johannes 17. Vi vill be Herren om att iranska församlingsledare och troende ska komma att förenas till att forma en vacker, enhetlig och livfull församling som kommer att betjäna Iran och visa Guds kärleks värme till nationen.

  • Be att Herren ska klä församlingen i Iran i sin ödmjukhet och helighet. Be att det ska finnas förlåtelse när någon orsakar förargelse. Be att församlingen ska bli renad från tävlan, klagomål och kritik.
  • Be att församlingen i Iran ska komma till fullkomlig enhet och att varje försök från fienden att orsaka splittring ska bli om intet. Be att Herrens tjänare ska stå sida vid sida och vara ett i att tillbe och tjäna Fadern.
  • Be att församlingen ska vara fylld av liv, även då den möter svår förföljelse och motstånd. Be att varje Kristi efterföljare ska bli fylld av kärlek till det iranska folket och bli fylld av passion och besluta sig för att förkunna korsets budskap till varje iranier, också då motgångar möter.

Tack igen för att du ber.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login