Pray For Iran
Language:    عربي     English     Español     فارسی     Français     日本語     한국어     Portugues     Русский     Svenska
Dag 9

2:nd Juni 2006

När Han såg människorna, fylldes Han av medlidande med dem, för de var illa medfarna och häjlplösa, som får utan herde, och Han sade till sina lärljungar: "Skörden är stor men arbetarna få. Be därför skördens Herre att Han sänder ut arbetare till sin skörd". Matteus 9.36-38

Dessa Jesu ord stämmer verkligen in på Iran idag. Iran är ett mycket stort och moget skördefält med skaror av människor som är hungriga efter sanning och verklighet. Men det finns inte tillräckligt med arbetare för att bärga in skörden.

I det förgångna reste Gud upp människor som Daniel, Ester, Mordokai och Nehemja för att tjäna I Iran. På senare år har församlingen i Iran haft föredömliga ledare som har lagt ner sina liv för tron. Så idag vill vi be Herren att sända fler människor som dem, som kommer att tjäna med mod och integritet.

Samtidigt som Iranska församlingsledare är överens om att ett av den iranska församlingens största behov är att utveckla tjänande ledare, är den uppmuntrande trenden den att många unga troende är ivriga att få gå in i kristen tjänst och vill förbereda sig. Men officiella församlings-träningsprogram är inte tillåtna i Iran och även om det finns några träningsprogram utanför Iran, behövs det mycket mer träning.

Så låt oss gå till Herren i bön:

  • Be att många ska höra och svara på Kristi kallelse till tjänst i Iran. Be att de ska få möjlighet att bli ordentligt lärljungatränande och tränade till tjänst.
  • Be för alla dem som för närvarande håller på förbereda sig för tjänst. Be att de ska bli djupt rotade i Kristus och att de efffektivt ska kunna tjäna på den plats där Herren ställt dem. Be att de ska utveckla en Kristuslik karaktär och bli sanna tjänande ledare. Be att de alltid ska följa sin kallelse och tjäna med kompetens.
  • Be att Herren ska välsigna alla existerande träningsprogram som tränar och förbereder iraner för tjänst. Be också att tillstånd ska ges att ha församlingsbaserade träningsprogram för ledare och arbetare inne i Iran.

Med stort tack igen för dina böner.

Frågor?

Kontakta oss om du har några frågor eller problem med ‘Bön för Iran’s hemsida. För allmänna frågor, skriv till support@prayforiran.org , för tekniska problem, skriv till site@prayerforiran.org

 

| | Login